Her kan du læse lidt om bådelauget og de aktiviteter, som med tiden har gjort os til et fællesskab. Lyndby Bådelaug er en frivillig og demokratisk forening af medlemmer, som synes, at det er indholdsrigt at sejle, tjære og vedligeholde moderne vikingeskibe. Det hele handler om oplevelser, fællesskab og hyggelige sammenkomster.


Formålet med Lyndby Bådelaug

- At bevare og udbrede kendskabet til praktisk sejlads med vikingeskibe/råsejl.

- At gøre medlemmerne til mere kyndige sejlere.

- At skabe socialt samvær gennem aktiviteter omkring arbejdet med vikingeskibene.

- At udveksle ideer og erfaringer med andre grupper fra ind- og udland med interesse for historiske perspektiver.

- At give flere interesserede mulighed for at opleve vikingekulturen med alle sanser.

Nyt fra os 

Lyndby Strand får nyt mastehus med udstilling og klasseværelse


På Haldrups Grund ved Lyndby Strand kommer et helt nyt udendørs klasseværelse og mastehus med nationalpark-udstilling og grej.

Lidt nord for Lyndby ligger en lille perle – godt gemt væk fra Hornsherredvej bag en stejl skrænt. Den fine grund ligger helt ned til Roskilde Fjord - og det kan næppe overraske, at en kunstmaler har boet i det lille træhus, som stadig står på grunden.


Haldrups grund, som ejes af Lejre Kommune, er opkaldt efter maleren Aksel Olsen Haldrup. Ud over det gamle hus er der i dag en lille jollehavn, toiletbygninger og en lagerbygning, og lige nord for grunden ligger både teltplads, sheltere og bålplads.


Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug har begge base på det fine sted, og i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land har de nu modtaget en bevilling på 385.000 kroner fra Nordea-fonden. Midlerne skal bruges til at opføre et nyt mastehus, udstilling og udendørs klasseværelse på Haldrups Grund – og dermed skabe rammer for nye oplevelser for både børn og voksne.

Mastehus i massivt træ


Lyndby Mastehus skal være et offentligt besøgssted, der løfter det maritime friluftsliv i Lyndby betydeligt.

Sådan står der i den fondsansøgning, som nationalparken, Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug i samarbejde har sendt til Nordea-fonden, og som Nordea-fonden nu har besvaret positivt.


I det nye mastehus vil Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug afholde arrangementer, hvor interesserede får mulighed for at prøve sejlads og få oplevelser ved Roskilde Fjord. Nationalparken vil i mastehuset indrette en ’nationalpark-port’ med formidling om blandt andet fjordens natur og med idéer til oplevelser i lokalområdet.

Det nye mastehus skal opføres i massivt træ og med inspiration i traditionelle byggerier, så det harmonerer med de vikingeskibe og historiske bygninger, der ligger på Lyndby Strand i dag.


Nyt udendørs klasseværelse

Det nye mastehus skal også danne ramme om aktiviteter for skoler og dagtilbud. Her vil man blandt andet kunne låne grej til undervisningsforløb ved fjorden, og nationalparken vil benytte stedet som base for skoleforløb med naturvejledere.

Således vil det nye mastehus og tilhørende udstilling og grej både danne ramme om lokale medlemsaktiviteter, offentlige arrangementer og undervisningsaktiviteter.


Hos Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug håber man, at projektet vil betyde flere medlemmer, som dermed får et mere aktivt liv med sejlads og socialt samvær i lokalområdet. Samtidig ønsker man, at mastehuset vil få flere børnefamilier og andre lokale borgere til at deltage ved åbne arrangementer og derigennem få uforpligtende oplevelser med sejlads og fjordnatur.


Hos Nationalpark Skjoldungernes Land er projektleder Mikkel Eeg enig.

”Målet er, at mastehuset vil gøre Roskilde Fjord mere tilgængelig for et bredt udsnit af lokalområdet ved Lyndby. Både Jolleklubben, Vikingeskibslauget og nationalparken ønsker at bruge mastehuset som ramme for aktiviteter, lige fra sejl-arrangementer til skoleforløb og naturformidling, hvilket forhåbentlig giver især børn og unge et større kendskab til den natur og de muligheder, som Roskilde Fjord tilbyder. Derigennem håber vi også at skabe et større ejerskab til naturen og området generelt,” siger Mikkel Eeg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For yderligere information, kontakt projektleder Mikkel Eeg på email: mieeg@nst.dk eller mobil: 24847899

Datoer for den kommende sæson, 2024: 


Arrangementer:

16. marts 

Klargøring af stående rig kl. 10-15 


23. marts 

Klargøring af stående rig


30. marts 

Tjære Nidhug kl. 10 (Lyndby Havn). 


6. April 

Tjære Nidhug (Lyndby Havn)

 

13. april

Tjære Nidhug kl. 10 (Lyndby Havn).

 

20. april

Broerne skal i vandet kl. 9.30-16.00


21. april

Forberede at Nidhug skal i vandet, kl. 10 og bundmale.

 

27. april

Nidhug skal i vandet (Lyndby Havn)

 

4. maj

Klargøring og tjære Valkyrien, kl. 10


18. maj

Fælles rengøring/vedligeholdelse af fællesarealerne kl 11-15

 

Arrangementer med tilmelding:

Sjælland rund på Indersiden: 15-16 Juni


Bestyrelsen


Bestyrelsen består i øjeblikket af:

Palle Larsen (kasserer), Nanna, Irene, Sérgio Burmeister, Bent Schaurman Nielsen, Anna Sass Andersen (formand) 

Suppleant: Steen Iversen

Kontakt os